Voltijds engagement

Werken OF alternatief
Van een jongere binnen leren en werken/duaal leren wordt een voltijds engagement verwacht. Dit betekent dat je naast de twee lesdagen in het centrum, ook een zinvolle invulling moet hebben voor de overige dagen (samen minimum 28u/week). Die dagen kunnen op verschillende manieren ingevuld worden maar steeds op maat van de jongere. Soms is werken om één of andere reden nog niet mogelijk en dan voorziet het centrum een alternatief traject. Hoe je voltijds engagement wordt ingevuld, wordt bepaald door een screening. Je traject kan ook in de loop van de opleiding worden bijgestuurd. De opleiding op de werkplek én de beroepsgerichte vorming vormen uiteindelijk één geheel bij het behalen van een (deel-) certificaat.

Screening

Gedurende de eerste veertien dagen worden de arbeidsvaardigheden van de jongere ingeschat. Deze screening wordt door het leerkrachten- en begeleidingsteam besproken op een klassenraad. Op deze klassenraad wordt het traject van de jongere bepaald. Dit individueel traject wordt bij de opstart met de leerling en de ouders van de leerling besproken.

Begeleiding
Het vervullen van een voltijds engagement noodzakelijk, maar je staat hier niet alleen voor. Elke leerling wordt bij elke stap begeleid door een trajectbegeleider. De trajectbegeleider werkt samen met verschillende partners en werkgevers zodat de competenties van de leerling worden versterkt in functie van zijn/haar behoeften en in functie van het behalen van een certificaat. De trajectbegeleider probeert altijd het engagement van de leerling zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de opleiding van de jongere (alternering).