Opleidingen

In ons duaal centrum volg je twee van de vijf werkdagen les. Je volgt algemene vorming (PAV en Frans) en
beroepsgerichte vorming/ praktijk.
De algemene vorming is voor iedereen inhoudelijk hetzelfde, maar elke leerling werkt zelfstandig op zijn eigen tempo. De beroepsgerichte opleiding of het praktijkvak kies je uit onderstaande opleidingen en volg je ook op je eigen tempo.

De andere dagen worden ingevuld door minstens 13u tewerkstelling of door een alternatief traject als voorbereiding op een tewerkstelling.

Leren Werken