Opleidingen

In ons duaal centrum worden er twee van de vijf werkdagen les gevolgd in ons centrum. Je volgt er algemene vorming ( PAV en Frans) en beroepsgerichte vorming / praktijk.
De algemene vorming is voor iedereen inhoudelijk hetzelfde maar kan verschillen qua tempo. De beroepsgerichte opleiding of het praktijkvak kies je uit onderstaande opleidingen en volg je ook op je eigen tempo.

Dit wil zeggen dat je twee dagen per week naar school komt en de andere dagen ingevuld worden door minstens 13 u tewerkstelling of een alternatief traject als voorbereiding op een tewerkstelling.

Leren Werken