TechniGO! Duaal

Werken kun je leren! 

Ben je vijftien jaar en jeuken je handen om te werken? Dan hoef je niet enkel op de schoolbanken te blijven zitten. In het Centrum Leren en Werken van TechniGO! in Aalst gaan leren en werken hand in hand.

In het CLW TechniGO! kan je twee dagen les combineren met drie dagen werkervaring. Op een dynamische en realistische manier kun je een beroep leren en geld verdienen.

Wij benaderen elke jongere als een VIP om zo voor elk individu het beste traject uit te werken.

We willen dat jongeren zelfvertrouwen hebben,
dat ze betrokken zijn,
dat ze leren samenwerken,
dat ze  positief-kritisch zijn en vragen durven stellen
en dat ze opnieuw plezier beleven aan leren.

Dit zijn de waarden van het Pedagogisch Project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap die wij onderschrijven rond de kerngedachte “Samen leren samen leven”.

Het centrum heeft als hoofddoel de leerlingen, via een individueel leertraject, maximaal voor te bereiden op de arbeidsmarkt en ze te integreren in onze dynamische en veeleisende maatschappij. Naast de component leren wordt ook gestreefd naar een stabiele voltijdse werkinvulling voor elke leerling.

In het systeem leren en werken kunnen de leerlingen een deelcertificaat, een certificaat, een getuigschrift 2eof 3e graad of zelfs een diploma secundair onderwijs behalen. De leerlingen bepalen samen met de leerkrachten, op basis van hun kennis en vaardigheden, het tempo waarop er gewerkt wordt om maximaal resultaat te behalen.

De opleidingen die CLW TechniGO! aanbiedt zijn stuk voor stuk een deeltje van de oplossing voor de zogenaamde knelpuntberoepen. Hier een opleiding volgen betekent gegarandeerd werk.

We zijn een klein centrum, wat een groot voordeel betekent. Bij ons ben je geen nummer. Iedere leerling krijgt de aandacht en begeleiding die nodig zijn om zijn of haar talenten maximaal te ontwikkelen.

Het TechniGO! Duaal Team 

Dé school voor duaal leren!