Visie

CLW TechniGO! wil samen met de jongere via een individueel traject van leren en werken: een diploma secundair onderwijs, een certificaat, een maximale voorbereiding op de arbeidsmarkt en integratie in de maatschappij ambiëren.

Als GO! school vertrekken we steeds vanuit het PPGO[1]. In ons centrum zijn alle jongeren tot de leeftijd van 25 jaar[2] welkom, ongeacht hun afkomst of (school)verleden. We streven ernaar dat jongeren zich welkom voelen in ons centrum en graag naar school komen.

Op centrumniveau stellen we 6 kernwaarden centraal:

  • samenwerken
  • leerplezier
  • positief kritisch
  • iedereen is VIP
  • betrokkenheid
  • zelfvertrouwen

In de werking van het centrum vormen deze waarden de gedragsindicatoren waaraan alle actoren hun handelen aftoetsen.

Deze kernwaarden staan meer centraal dan andere attitudes en worden door alle leerkrachten en begeleiders, die bijdragen aan de engagementen binnen en buiten het centrum, nauw opgevolgd. We geloven dat deze kernwaarden onontbeerlijk zijn om onze missie te verwezenlijken.

[1] Pedagogisch Project van het Gemeenschaps Onderwijs Pedagogisch Project van het Gemeenschaps Onderwijs

[2] De leerling mag het schooljaar waarin hij/zij 25 jaar wordt afronden.