Interessante links

 Onderwijs

Overheid

Diensten

 

go

sgrdender technigo soda

 Het officieel onderwijs van de Vlaamse Gemeensschap

Brengt alle GO! scholen uit de regio’s Aalst en Ninove samen.  Technigo!
Dé school voor voeding, zorg & techniek.
 Een attest op basis van Stiptheid, Orde, Discipline, en professionele Attitude.