Administratief medewerker

De administratief medewerker staat in voor het onthaal, het bedienen van de telefoon, het verwerken van de post, het uitvoeren van administratieve taken aan de hand van instructies, het bijhouden van een klassement, het uitvoeren van ondersteunende taken bij meetings en het uitvoeren van ondersteunende kantoortaken.

De opleiding Administratief medewerker bestaat uit 5 modules:

  • Administratief werk
  • Ondersteunende taken
  • Onthaal
  • Postverwerking
  • Telefonie
 
 Administratiefmedewerker 

 

Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een deelcertificaat uitgereikt.

Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een certificaat uitgereikt.

De opleiding wordt gerealiseerd door middel van leren en werken

Administratief werk

Ondersteunende taken

Onthaal

Postverwerking

Telefonie