Sportbegeleider – Nieuw!

Waarom kies je voor Sportbegeleider?
Kies zeker voor de richting sportbegeleider als je
 • een brede interesse hebt in de sportwereld
 • zelf graag sport
 • trainers wil ondersteunen bij het begeleiden van recreatieve sportbeoefenaars
Voorwaarden om deze richting te volgen zijn:
 • een uitgesproken interesse voor sport en veiligheid in al zijn facetten
 • aanleg voor het enthousiasmeren van recreatieve sportbeoefenaars
 • aandacht voor fair play en groepsdynamica
 • aandacht hebben voor de instructies van de verantwoordelijke
Waarop legt deze richting de klemtoon?
Je leert hoe je de trainer of lesgever van recreatieve sportbeoefenaars kan helpen om sporters/klanten/teams op een gepaste manier te ontvangen, te begeleiden en te verbeteren.

Je volgt zijn/haar instructies nauwgezet op en je leert zowel zelfstandig als in team je taken correct uitvoeren.

Sportmateriaal klaarzetten, controleren, onderhouden en zo nodig kleine herstellingen uitvoeren.

 Wat is de inhoud van richting sportbegeleider?
 • sport en spel
 • nadruk op al doende leren (slagsporten, balsporten, groepsspelen en –lessen, brede motorische ontwikkeling, zwemmen)
 • praktische kennis van uitrusting
 • praktische kennis van materialen
 • praktische kennis van gezondheid en veiligheid (sporthygiëne en –voeding, EHBO, opwarming, anatomie, groepsdynamica
 • helpen bij de omkadering van de sportles (ontvangen van de sporters, de sportbeleving begeleiden)
En daarna? Welke mogelijkheden biedt deze richting? 
 Na deze opleiding kan je tewerkgesteld worden in de sportsector. Sportclubs, sportverenigingen en sportdiensten zijn vaak op zoek naar sportbegeleiders om de trainer of lesgever te ondersteunen.