Hoezo? IXZO!

18 okt 2017

IXZO, leren doe ixzo! (ik-zo)

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wil de kansen die de digitale wereld biedt voor leerlingen om ‘beter’ te leren actief onderzoeken. Dankzij deze digitale leeromgeving kunnen leerlingen zelf hun werk en hun ‘leren’ sturen. CLW TechniGO! werd gekozen als designerschool voor het onderdeel competentiegericht evalueren.

Kort samengevat ontwerpt het GO! in samenwerking met een aantal partners, waaronder bedrijven en scholen, een digitale leeromgeving waarin de leerlingen hun opgedane kennis verder kunnen oefenen en toetsen. Bovendien kunnen ze hun ‘scores’ bijhouden, zodat ze hun eigen leerproces beter kunnen sturen.

Het GO! wil met deze digitale leeromgeving de oude manier van leren niet overboord gooien, maar een brug bouwen tussen traditioneel en vernieuwend onderwijs. IXZO! is een mooie mix tussen PUSH-leren en PULL-leren. Dat wil zeggen dat er een goed evenwicht is tussen curriculumgericht en ervaringsgericht leren.