Wielerschool

Visie

 

Onze wereld verandert razendsnel. Niemand kan voorspellen wat je allemaal moet kennen en kunnen in pakweg 2030. Door je te wapenen met de vaardigheden die je nodig hebt in de wereld van morgen en met een flinke dosis zelfvertrouwen, ben je klaar om je weg te vinden. De Studio* biedt relevant en actueel onderwijs, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

De volgende vier pijlers zijn de bouwstenen van de Studio en lopen als een rode draad door alles wat we doen.

wortel.jpg
 
 

Inspiratie & motivatie

 

WAT VERWONDERT JOU?

In de lessen vertrekken we vanuit jouw leefwereld en gaan we samen op onderzoek naar de wondere wereld rondom ons. Dat doen we onder meer met projecten over uiteenlopende onderwerpen. Het resultaat is een verrassing, telkens weer.

We besteden veel aandacht aan goesting voor leren: we willen dat die energie voor leren telkens weer vernieuwd en versterkt wordt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ondernemingszin

 

GROTE DROMEN, WILDE PLANNEN?

Super! Gebruik je verbeelding, experimenteer, val en sta terug op! We willen jongeren vormen tot mensen die van aanpakken weten, die frisse ideeën kunnen omzetten in mooie initiatieven, binnen en buiten de school, eenmalig of op lange termijn.

We begeleiden je om je eigen leren zelf in handen te nemen en je eigen pad uit te stippelen. Via handige digitale tools krijg je een duidelijk overzicht over je doelen, en hoe die te bereiken. Je volgt je vorderingen op en stuurt bij als dat nodig is. Je wordt dus geleidelijk je eigen leraar!

mad+scientists.jpg
 

Verbinding

 
verbonden.jpg

WE WILLEN DAT JE GOED IN JE VEL ZIT EN HET GOED DOET MET ANDEREN.

Samenwerken en zorg voor elkaar krijgen veel aandacht. Iedereen krijgt de ruimte om zich ten volle te ontwikkelen.

Je leert niet alleen op school, maar overal. We werken nauw samen met ouders, met andere organisaties, met de buurt …  

De Studio is geen eiland, maar verbindt zich met de bredere samenleving. Op die manier krijg jij de kans om actief deel te nemen aan de wereld rondom jou.

 

Kritische zin

 

#GEFUNDEERDEMENING

Met één muisklik sta je overal. Maar hoe betrouwbaar is de kennis die we tegenkomen? Via sociale media kan iedereen over elk onderwerp zijn mening geven. Maar zijn de besproken argumenten wel correct?

Het is belangrijker dan ooit om zin en onzin van elkaar te kunnen scheiden. Om je mening te kunnen vormen op basis van betrouwbare informatie. Om helder te kunnen denken en te argumenteren. Om met een open blik naar de wereld te kijken en te zien dat andere standpunten erg verrijkend kunnen zijn.

waarzegster.jpg

De mosterd

WAAR HEBBEN WE ZE GEHAALD?

De Studio is niet enkel de optelsom van onze dromen over een ideale school. De Studio is wel het resultaat van drie jaar voorbereiding,  van het doornemen van wetenschappelijk onderzoek over onderwijs en het bezoeken van bestaande voorbeelden in binnen- en buitenland.

De mosterd haalden we onder andere hier:

 • De school als aantrekkelijke leer- en werkplek in 2030“, een onderzoek van het Departement onderwijs en vorming, de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Onderwijsraad naar de toekomst van het Vlaamse onderwijs;

 • “Onderwijs voor de 21ste eeuw” een boek van prof. Kris Van den Branden, en de interessante gesprekken die volgden (en nog steeds volgen);

 • voor motivatie baseren we ons op de zelf-determinatie theorie van Deci en Ryan; meer specifiek: “Vitamines voor groei. Ontwikkeling voeden vanuit de zelf-determinatie theorie“, een boek door prof. Maarten Vansteenkiste en prof. Bart Soenens;

 • “Toekomst van het onderwijs in Vlaanderen”, een essay van prof. Joseph Kessels, en de inspirerende gesprekken met prof. Kessels zelf;

 • voor het luik “kritisch denken” gingen we te rade bij prof. Johan Braeckman.

 •  

  Aanpak

  kettingreactie.jpg

  Momentum

  Elke dag begint met momentum. Het moment om te landen, te delen, een kringgesprek te voeren, oplossingen te bedenken, de actualiteit te bespreken, samen te lezen of te bewegen ...

  Tijdens momentum wordt de dagplanning opgesteld en worden afspraken gemaakt. Het is een belangrijke gelegenheid om voor een constructieve sfeer in de groep te zorgen.

  Wie moeite heeft met plannen, kan extra planningsbegeleiding volgen.

   
  IMG_0098.JPG

  Project

  Projecten vertrekken van jouw leefwereld, je interesses en die van je medeleerlingen. Soms werk je zelfstandig aan een project, vaak doe je dit samen met anderen. Een project kan enkele dagen of weken duren en wordt afgerond met een eindproduct: een presentatie, een tekst, maar ook een collage, een voorstelling, een toneelstuk of zelfs een uitstap.

  Om tot een goed project te komen, moet je van alles kunnen: de juiste vragen stellen, efficiënt gebruik maken van bronnen en digitale media, kritisch denken, reflecteren, samenwerken, op een heldere manier communiceren …  Je leert hoe je een realistisch plan kan opstellen en uitvoeren. Al doende oefen je deze vaardigheden en bouw je kennis op over uiteenlopende onderwerpen. We stappen dus grotendeels af van de traditionele ‘vakken’. De werkelijkheid deel je toch ook niet op in vakken?

  In de tweede graad komt de eigenheid van vakken sterker aan bod en worden de inhouden verder uitgediept.

   
  IMG_20181005_140934574_HDR.jpg
  leren op je eigen tempo.jpg

  Tredevakken

  Voor sommige vakken of lesonderdelen heb je regelmatige oefening nodig. Wiskunde, Frans en Engels verwerf je dan ook via wekelijkse instructiemomenten. De leraar brengt een onderwerp aan en geeft opdrachten die alleen of in groep gemaakt worden. Zodra je de leerstof beet hebt, kan je zelfstandig aan de slag. Als je meer uitleg nodig hebt voor een bepaald onderwerp, plannen we extra instructie. Je kan dus kiezen hoeveel begeleiding je wenst.

  Er is telkens keuze tussen verschillende differentiatieniveaus (basis, gevorderd, excellent). Zo wordt iedereen uitgedaagd op zijn/haar niveau.

   

  Leren op je eigen tempo

  Heb je meer tijd nodig voor taal of voor wiskunde, of wil je verder werken aan je project? Dat kan. We voorzien per week enkele uren keuzewerktijd. Je kiest zelf hoe je deze invult. Elke week maak je een planning op en bekijk je welke vakken en opdrachten je aanpakt.

  Tijdens de keuzewerktijd zijn de leraren in de buurt om vragen te beantwoorden, je te helpen met je planning en om eventuele problemen aan te pakken.

  Je werkt op je eigen tempo, leert je werk plannen en prioriteiten stellen. Je leert jezelf te motiveren en ontwikkelt een gezonde dosis doorzettingsvermogen. Eens je de middelbare school achter je laat, zijn dat vaardigheden die je verder helpen op je pad!

   
  keuzeproject.jpg

  Keuzeproject

  Ben je gefascineerd door robots, koken of kleien? Wou je altijd al Spaans leren of ukelele spelen? Wil je onderzoeken hoe een verbrandingsmotor in elkaar zit of zelf een winkel opstarten?

  In vrij project kan je naar hartenlust zelf op ontdekking gaan. In de eerste graad kan je kiezen uit verschillende workshops (bij elkaar gebrainstormd door de leerlingen en leraren), vanaf de tweede graad kan je je eigen project uit de grond stampen. Zo kom je in contact met uiteenlopende thema’s en ondervind je wat je boeit en waar je goed in bent. Dit helpt je op weg om goede studiekeuzes te maken.

   
  opvolging en evaluatie.jpg

  Opvolging en evaluatie

  Elke leerling wordt begeleid door een coach. Je coach bekijkt samen met jou wat er goed loopt en waar er uitdagingen zijn. Dit gaat dan zowel over je leerproces als over je welbevinden.

  We evalueren doorheen de periode. Vanaf de tweede graad zijn er examens voor bepaalde vakken. Een evaluatie dient om je te helpen je doelen te halen. Daarom evalueren we altijd vanuit drie vragen:

 • Waar sta ik nu?

 • Waar wil ik heen?

 • Hoe geraak ik daar?

 • Leerlingen leren, vanuit deze vragen, kritisch kijken naar de eigen vorderingen en beoordelen samen met de coach en vakleerkrachten in welke mate hun doelen bereikt zijn.

  Regelmatig stel je voor jezelf enkele werkpunten voorop. Tijdens een oudercontact voer jij het woord en bespreek je deze samen met je coach en je ouders.

   
  digitale tools.jpg
   

  Digitale tools in de Studio

  Informatie vind je tegenwoordig overal: op het internet en social media, in boeken en tijdschriften, bij experten … Het is belangrijker dan ooit om de veelheid aan bronnen in te zetten om de antwoorden te vinden op je vragen. Daarom gebruiken we in de Studio ook meerdere bronnen, zowel op papier als digitaal.

  Om dit mogelijk te maken gebruiken we weinig invulboeken en handboeken, maar beschik je wel over een laptop. Zowel op het internet als in ons digitaal leerplatform heb je zo uitgebreid toegang tot informatie.

  Je kan een eigen toestel meenemen naar school, of een chromebook huren op school.

  Via het digitale leerplatform kan je ook je vorderingen opvolgen. Het bevat alle opdrachten, verdiepings- en remediëringstaken en biedt een overzicht over je evaluaties. Zo kan je zelf nagaan wat je te doen staat en waar bijgestuurd moet worden. Ook je ouders krijgen toegang het leerplatform.

   
   
   
   

  Studieaanbod

  studieaanbod.png
   
   

  Eerste graad A-stroom

  Uit onderzoek blijkt dat je een goede studiekeuze best niet te vroeg maakt. Daarom is er een brede eerste graad (1ste en 2de jaar secundair) waarin je kan proeven van alle interessegebieden. Alle leerlingen blijven dus samen in dezelfde groep en werken op hun eigen tempo. Wil je je eigen interesses nog verder uitdiepen? Dat kan uitgebreid in de verschillende projecten.

  Tweede graad ASO en TSO

  Vanaf het derde jaar secundair maak je een studiekeuze en kan je in de Studio kiezen tussen twee interessegebieden of studiedomeinen.

 • studiedomein natuurwetenschappen: dit is een wiskundig-natuurwetenschappelijke richting met nadruk op fysica, biologie, chemie, die je voorbereidt op een opleiding zoals laborant, ingenieur of arts.

 • studiedomein humane wetenschappen: de nadruk ligt op mens- en geesteswetenschappen zoals gedragswetenschappen, geschiedenis, cultuurwetenschappen, opvoedkunde …

 • Elk studiedomein bestaat uit twee studierichtingen, één op ASO en één op TSO-niveau. ASO is eerder algemeen van aard, is wat theoretischer en abstracter. TSO is wat meer toegepast.

  Leerlingen kiezen voor verschillende vakken hun eigen differentiatietraject. Dit wil zeggen dat leerlingen van ASO en TSO zoveel mogelijk samen in de klas zitten en dat leerlingen die voor het TSO kiezen voor bepaalde vakken een verdiepingstraject kunnen volgen. Dit laat hen toe om eventueel in de 3de graad naar het ASO over te schakelen.

  Voor beide studiedomeinen streven we een brede ontwikkeling na, waarin nog steeds ruimte is voor alle interessegebieden en waarin ook de talen sterk vertegenwoordigd zijn.

  Derde graad ASO en TSO

  In opbouw, vanaf schooljaar 2020-2021 starten we met de derde graad.

   

   

   

  Sportinvulling (13u per week) in samenwerking met Cycling Vlaanderen

  Leerlingen van de wielerschool hoeven niet te werken zoals hun medeleerlingen. Hun werkplekleren wordt ingevuld door 13 uren actieve begeleiding in de wielerschool. 
  Drie maal per week trainen onze wielrenners. De trainingen gaan door op dinsdag –, woendag - en donderdagvoormiddag.

  • Specifieke wedstrijdvoorbereiding (weg, cross, piste ...).
  • Complementaire activiteiten na de wedstrijdperiode.
  • Wintertraining met accent op de algemene conditie en de specifieke bewegingsvaardigheden.
  • Stage.


  Naast de trainingen wordt aandacht geschonken aan:

  • Theorie van de trainingsmethodiek
  • Voedingsleer
  • Organisatieleer
  • Werken met de hartslagmeter