Leerlingbegeleiding

Dit team begeleidt je doorheen je hele traject op school en wanneer je aan jezelf werkt via een NAFT.

Corneillie David

Cassaer Sheridan