Leerlingadministratie

Vragen over attesten, schooltoelage, wettigen van afwezigheden, … krijgen hier steeds een antwoord

De Hauwere Pascale – verantwoordelijke leerlingensecretariaat