Voortraject

Voor jongeren die nog niet echt aan werken toe zijn, jongeren met ontoereikende arbeidsattitudes en vaardigheden, jongeren die niet gemotiveerd zijn of die nog geen duidelijk beeld hebben van wat zij willen, worden voortrajecten ingericht. Tijdens de voortrajecten wordt gewerkt aan basisattitudes, andere ontbrekende attitudes en persoonsgerelateerde problemen.

De uiteindelijke bedoeling is jongeren die een opleiding en begeleiding krijgen in een voortraject of een brugproject te brengen tot een normale contractuele tewerkstelling.