POT

POT staat voor Persoonlijk OntwikkelingsTraject. In het deeltijds onderwijs belanden ook jongeren die zo kwetsbaar zijn dat een meer intensieve begeleiding noodzakelijk is. Dikwijls dragen ze een multi-complexe problematiek mee ; een combinatie van emotionele, gezondheids-, karakteriële, psycho-sociale, school- en studieproblemen. Meestal kunnen zij in hun huidige situatie niet meedraaien in een arbeidsgericht traject.

Anderen zouden misschien wel kunnen instappen in een arbeidsgericht traject maar kunnen momenteel hun voltijds engagement niet invullen om andere redenen, bv. jongeren met taalproblematiek.

Deze jongeren kunnen opgevangen worden door persoonlijke ontwikkelingstrajecten waarbij getracht wordt de jongeren tot beter inzicht in de eigen situatie te brengen, een problematische situatie of toestand draaglijk te maken, praktische ondersteuning te bieden en hun autonomie en zelfstandigheid te vergroten.

Nadien kunnen de jongeren geleid worden naar andere vormen van voltijds engagement