Reguliere tewerkstelling

Je bent klaar om je leerproces op de werkvloer verder te zetten in een reële werkomgeving. Bij voorkeur verloopt dit via een "Overeenkomst Alternerende Opleiding" (OAO)
Belangrijk: zolang de leerling niet meer dan 541,09 EURO per maand verdient en de leerling niet ouder is dan 25 jaar, blijft het recht op kinderbijslag behouden.

Wat ?

De overeenkomst van alternerende opleiding is een bezoldigde voltijdse overeenkomst die gesloten wordt tussen de leerling, de erkende onderneming en de opleidingsverstrekker. Ze wordt gesloten voor het volledige leertraject (=lescomponent en werkcomponent) en omvat gemiddeld op jaarbasis minstens 20uur per week opleiding op een reële werkplek (zonder rekening te houden met de wettelijke feest- en vakantiedagen).

Wie ?

De leerling:

  • Moet 15 jaar oud zijn en moet ten minste de eerste twee jaren van het secundair onderwijs voltooid hebben. Wie 16 jaar is of wordt in de loopt van het schooljaar mag steeds starten

De onderneming:

  • moet een erkenning aanvragen via de tool "werkplek duaal" . Een OAO kan pas starten na de erkenning voor de opleiding. De beslissing over de erkenning volgt na maximaal 14 dagen.
  • moet een mentor aanduiden die
  • minstens 25 jaar oud is (23 jaar mits aangetoonde vooropleiding in het beroep);
  • ten minste 5 jaar ervaring heeft (afwijking mogelijk indien men vooropleiding beroep aantoont;
  • van onberispelijk gedrag is;
  • beschikt over een bedrijfsuitrusting conform het opleidingsplan van een beroep dat opgenomen is op de lijst met erkende opleidingstrajecten van SYNTRA Vlaanderen;
  • moet voldoende financiële draagkracht hebben;
  • mag geen veroordelingen hebben opgelopen

vergoeding

Vanaf 1 september 2016 bedraagt de minimale maandelijkse leervergoeding voor een leerling met een OAO:

453,20 €

tijdens het eerste jaar van een alternerende opleiding;

500,10 €

wanneer het 1° jaar van een alternerende opleiding met succes beëindigd is

of de 2° graad van het secundair onderwijs met succes beëindigd is

539,10 €

wanneer het 2° jaar van een alternerende opleiding met succes beëindigd is

of het eerste jaar van de 3° graad secundair onderwijs met succes beëindigd is

of de kwalificatiefase van het buitengewoon onderwijs (opleidingsvorm 3) met succes beëindigd is