Tewerkstelling

We streven er naar om onze jongeren een alternerende opleiding aan te bieden. Dit betekent dat de opleiding op school aangevuld wordt met een opleiding op de werkvloer. Je wordt tewerkgesteld met een deeltijds arbeidscontract of een overeenkomst alternerende opleiding. (OAO)

Deeltijds arbeidscontract (DA)

Deze overeenkomst wordt gebruikt in de non-profit sector waar de sociale maribel van toepassing is en voor opleidingen waar de leerling minder dan 20 uur werkt op een reële werkplek. De leerling ontvangt een loon afhankelijk van de CAO in de sector. De vakantieregeling volgt de regeling van het bedrijf of de sector.

Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

Deze overeenkomst wordt gebruikt voor opleidingen van 20 uur of meer en waar er alternering is op de reële werkplek. De jongere krijgt een leervergoeding afhankelijk van de competenties, de vooropleiding en de ervaring van de jongere.

Leerlingen die werken met een OAO behouden ook na hun 18 jaar het recht op kinderbijslag.