Aanloopfase

Jongeren die wel de motivatie hebben om te leren op een werkplek, maar hier nog niet helemaal klaar voor zijn, worden georiënteerd naar de aanloopfase. Uit de screening zal blijken welke van onderstaande competenties dienen te worden aangereikt: Loopbaangerichte competenties voor jongeren die nog geen duidelijkheid hebben over hun concrete onderwijsloopbaan, maar wel overtuigd zijn om leren en werken te combineren. Arbeidsgerichte competenties voor jongeren die bepaalde competenties missen die noodzakelijk zijn om te kunnen leren en participeren op een werkplek. Voorbeelden hiervan zijn samenwerken, op tijd komen, werken onder gezag, omgaan met feedback, … Vaktechnische competenties voor jongeren die op vaktechnisch vlak geen of onvoldoende bagage hebben om leren en werken te combineren Een aanloopfase is een onbetaald engagement waarbij de leerling zo snel als mogelijk -maar zo lang als nodig- wordt toegeleid naar een betalende tewerkstelling.