Hulpkok

De hulpkok voert voorbereidende werkzaamheden (mise-en-place) in functie van warme en koude keukenbereidingen uit. Hij verwerkt ingrediënten door het toepassen van basiskooktechnieken tot warme en koude keukenbereidingen. Hij bestelt en ontvangt voedingsmiddelen binnen de keuken. Hij organiseert, volgt keukenprocessen op en geeft instructies aan keukenmedewerker.

De opleiding Hulpkok bestaat uit 5 modules:

  • Initiatie keuken
  • Keukentechnieken
  • Koude keukenbereidingen
  • Warme keukenbereidingen
  • Keukenprocessen
hulpkok

Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een deelcertificaat uitgereikt.

Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een certificaat uitgereikt.

De opleiding wordt gerealiseerd door middel van de combinatie van leren en werken.

 

koude keukenbereidingen

warme keukenbereidingen

keukenprocessen