Hulpkelner

De hulpkelner werkt volgens instructies van de verantwoordelijke.
Hij schikt tafels en stoelen volgens plan en dekt tafels. Hij verwelkomt klanten en verzorgt de vestiaire. Hij haalt dranken, gerechten en benodigdheden af voor de hulpkelner of kelner en voert de bardienst van niet-alcoholische dranken uit.

De opleiding Hulpkelner bestaat uit 3 modules:

  • Initiatie bar en bediening
  • Bediening
  • Zaal- en tafelschikking

 

Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een deelcertificaat uitgereikt.

Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een certificaat uitgereikt.

De opleiding wordt gerealiseerd door middel van de combinatie van leren en werken.

 

Initiatie bar en bediening

Bediening

Zaal- en tafelschikking