Polyvalente mecanicien Personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

De polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen richt zich voornamelijk op de diagnose en de herstelling van mechanische, hydraulische en elektrischesystemen bij personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen.

Hij verricht periodieke controles en vervangingen die voorzien zijn in het kader van preventieve en reactieve onderhouds- en herstelbeurten. Hij stelt een logische en efficiënte diagnose op op basis van waargenomen storingen.

Bovendien is hij verantwoordelijk voor het herstellen, afstellen en vervangen van mechanische, elektrische en hydraulische componenten. Hij is ook verantwoordelijk voor het herstellen, controleren op dichtheid, hervullen en op werking controleren vanklimaatbeheersingssystemen. Hij bouwt allerlei toebehoren in.

De opleiding Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen bestaat uit 6 modules:

  • Periodiek onderhoud personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen
  • Vervanging en herstelling onderdelen personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen
  • Voorbereiding technische keuring personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen
  • Herstelling elektrische defecten personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen
  • Herstelling mechanische en hydraulische defecten personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen
  • In- of opbouw installaties personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

 

 Polyvalent Mecanicien Personenwagens en Lichte Bedrijfsvoertuigen

Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een deelcertificaat uitgereikt.

Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een certificaat uitgereikt.

De opleiding wordt gerealiseerd door middel van de combinatie van leren en werken.

 

Herstelling elektrische defecten personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

Herstelling mechanische en hydraulische defecten personenwagens en lichtebedrijfsvoertuigen

In- of opbouw installaties personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen