Onderhoudsmecanicien Personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

De onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen kan zelfstandig opgelegde taken uitvoeren zoals het verrichten van periodieke
controles en vervangingen. Hij herstelt, vervangt of stelt eenvoudige mechanische en elektrische componenten af op basis van voorschriften van de
constructeur.

 

De opleiding Onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen bestaat uit 3 modules:

  • Periodiek onderhoud personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen
  • Vervanging en herstelling onderdelen personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen
  • Voorbereiding technische keuring personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen
Onderhoudsmecanicien Personenwagens en Lichte Bedrijfsvoertuigen

Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een deelcertificaat uitgereikt.

Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een certificaat uitgereikt.

De opleiding wordt gerealiseerd door middel van de combinatie van leren en werken.

 

Periodiek onderhoud personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

Vervanging en herstelling onderdelen personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

Voorbereiding technische keuring personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen