Duaal installateur gebouwenautomatisering

In de opleiding installateur gebouwenautomatisering duaal leert men kleine en middelgrote domoticasystemen – en residentiële ventilatiesystemen ontwerpen en installeren, verlichtingssystemen installeren, en de toepassingen onderling of in een netwerk verbinden. Gezien de verschillende specialiteiten (domotica en ventilatie) binnen deze opleiding installateur gebouwenautomatisering duaal dient de leerling zijn opleidingstraject te vervullen binnen deze 2 specialiteiten, namelijk het realiseren van domoticasystemen en residentiële ventilatiesystemen.