Kinderbegeleider duaal

Kies zeker voor de opleiding kinderbegeleider duaal als je:

 • Graag met kinderen werkt
 • Zorgzaam en stressbestendig bent
 • Flexibel en creatief bent

Voorwaarden om deze opleiding te volgen zijn:

 • Je hebt reeds een certificaat verzorgende
 • Je bezit een getuigschrift 3e graad
 • Je bent gemotiveerd en wil vast werk

Waarop legt deze opleiding de klemtoon?

 • Binnen deze duale opleiding combineer je het beste uit 2 werelden: leren op school en leren op de werkplek. Het bedrijf en de school overleggen op regelmatige basis en spreken af waar je wat kan leren.
 • Je krijgt je in een minimum aan tijd een sterke theoretische basis mee op school.
 • Op de werkplek doe je een flinke dosis praktijkervaring op. Je ontvangt er ook een loon.

Wat is de inhoud van opleiding kinderbegeleider duaal?

 • Je verdiept je in het opvoeden en verzorgen van baby’s en peuters
 • Je leert kinderen uit de basisschool buiten de schooltijd begeleiden
 • Je ontdekt hoe je kinderen kan stimuleren in hun algemene ontwikkeling
 • Je leert hoe je ouders ondersteunen als eerste opvoeders

En daarna? Welke mogelijkheden biedt deze opleiding?  

 • Je kan als kinderbegeleider aan de slag in de gezinsopvang of de groepsopvang.
 • Ook werken in de buitenschoolse opvang of een leerkracht ondersteunen in de peuterklas behoren tot de mogelijkheden.