Logistiek helper in de zorginstellingen

De logistiek helper werkt samen met en onder toezicht van het verzorgend personeel. Hij/zij helpt de verpleegkundigen en verzorgende door
een aantal ondersteunende taken uit te voeren. De logistiek helper neemt niet deel aan de verzorging van de zorgvrager.

Dit certificaat kan enkel worden uitgereikt indien de opleiding minstens 500 uren bedraagt, waarvan ten minste 250 uren alternerende werkplekopleiding