Verzorgende

De verzorgende bezit de competenties van de logistiek  helper in de zorginstellingen. De verzorgende zorgt voor mensen die tijdelijk of permanent hulp nodig hebben met betrekking tot alle activiteiten in het dagelijks leven. Hij/zij vangt hiermee tijdelijke tekorten in de zelfzorg op. De verzorgende waarborgt daarbij de maximale zelfredzaamheid van de zorgvrager.

Dit certificaat kan enkel worden uitgereikt indien de opleiding minstens 2400 uren bedraagt, waarvan ten minste 1200 uren alternerende werkplekopleiding

Verzorgende