Begeleider in de kinderopvang

De begeleider in de kinderopvang bezit de competenties van de logistiek helper in de zorginstellingen.De begeleider in de kinderopvang begeleidt en verzorgt baby’s, peuters,kleuters en schoolgaande
kinderen tot en met de basisschool. Afhankelijk van de leeftijd, de doelgroep en de opvangvoorziening
heeft de begeleider een aantal kinderen bij zich in de groep. Hij is verantwoordelijk voor het welzijn van elk van hen. Daarbij houdt hij rekening met leeftijd, belangstelling en noden.
Kinderparticipatie loopt als een rode draad doorheen het takenpakket.
Dit certificaat kan enkel worden uitgereikt indien de opleiding ten minste 1280 uren bedraagt waarvan ten minste 640 uren alternerende werkplekopleiding.

Begeleider in de kinderopvang