Verzorgende/zorgkundige

De zorgkundige bezit de competenties van de verzorgende. De zorgkundige staat de verpleegkundige bij op het vlak van zorgverlening.  Hij/zij werkt binnen een gestructureerde equipe en onder toezicht van de verpleegkundige. Hij/zij wordt betrokken bij het bijhouden van het verpleegkundige dossier van de zorgvrager.
De verzorgende mag welbepaalde verpleegkundige handelingen uitvoeren onder toezicht van een verpleegkundige die hem/ haar taken toevertrouwt.

Dit certificaat kan enkel worden uitgereikt indien de opleiding tenminste 600 uren omvat waarvan minimum 300 uren alternerende tewerkstelling in de residentiële ouderenzorg of in een ziekenhuis

Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een certificaat uitgereikt.

De opleiding wordt gerealiseerd door middel van de combinatie van leren en werken.

 

Verzorgende/zorgkundige