Medewerker groen- en tuinbeheer

In de opleiding “Medewerker groen- en tuinbeheer” leert men werkzaamheden uitvoeren inzake onderhoud en beheer van tuinen, parken en groene ruimtes teneinde deze in stand te houden en te laten ontwikkelen volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of opdrachtgever.

De opleidingen Medewerker groen- en tuinbeheer én Medewerker groen- en tuinaanleg staan naast elkaar, men kan starten in de ene of in de andere opleiding.
Beide opleidingen hebben 2 gemeenschappelijke modules, met daarnaast 4 specifiekemodules voor de Medewerker groen- en tuinbeheer en met 4 specifieke modules voor de Medewerker groen- en tuinaanleg.

Bovendien is het mogelijk om door te groeien naar Tuinaanlegger/Groenbeheerder doorhet verwerven van extra competenties (5 extra modules) na het behalen van het certificaat Medewerker groen- en tuinbeheer én het certificaat Medewerker groen- en tuinaanleg.

 

De opleiding Medewerker groen- en tuinbeheer bestaat uit 6 modules:De opleiding Medewerker groen- en tuinbeheer bestaat uit 6 modules:

  • Voorbereiding groen- en tuinwerkzaamheden
  • Aanplantingen
  • Groen- en tuinonderhoud
  • Snoeien
  • Scheren
  • Onderhoud tuininfrastructuur
Medewerker groen en tuinbeheer 

Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een deelcertificaat uitgereikt.

Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een certificaat uitgereikt.

De opleiding wordt gerealiseerd door middel van de combinatie van leren en werken.

Voorbereiding groen- en tuinwerkzaamheden

Aanplantingen

Groen- en tuinonderhoud

Snoeien

Scheren

Onderhoud tuininfrastructuur