Tuinaanlegger / groenbeheerder

In de opleiding “Tuinaanlegger/Groenbeheerder” leert men de uitvoering van de werkzaamheden inzake aanleg, onderhoud en beheer van tuinen, parken en groene ruimtes organiseren en sturen teneinde het ontwerp van de opdrachtgever te realiseren,in stand te houden en te laten ontwikkelen volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of de opdrachtgever.

De opleiding Tuinaanlegger/Groenbeheerder bestaat uit 15 modules:

 • Voorbereiding groen- en tuinwerkzaamheden
 • Aanplantingen
 • Grondvoorbereiding
 • Aanleg grasveld
 • Infrastructuurwerken
 • Plaatsen tuinelementen en -constructies
 • Groen- en tuinonderhoud
 • Snoeien
 • Scheren
 • Onderhoud tuininfrastructuur•
 • Planning en organisatie groen- en tuinwerkzaamheden
 • Coördinatie uitvoering groen- en tuinwerkzaamheden
 • Behandeling ziektes en plagen
 • Klantencontact en klachtenbehandeling
 • Administratie en opvolging groen- en tuinwerkzaamheden
Tuinaanlegger groenbeheerder

Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een deelcertificaat uitgereikt.

Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een certificaat uitgereikt.

De opleiding wordt gerealiseerd door middel van de combinatie van leren en werken.

 

Planning en organisatie groen- en tuinwerkzaamheden

Coördinatie uitvoering groen- en tuinwerkzaamheden

Behandeling ziektes en plagen

Klantencontact en klachtenbehandeling

Administratie en opvolging groen- en tuinwerkzaamheden