Tuinaanlegger / groenbeheerder

In de opleiding “Tuinaanlegger/Groenbeheerder” leer je hoe je de aanleg en onderhoud van tuinen, parken en groene ruimtes organiseert en stuurt. Je houdt ze in stand en laat ze ontwikkelen volgens het ontwerp, de wensen van de klant en/of de opdrachtgever.

De opleiding Tuinaanlegger/Groenbeheerder bestaat uit 15 modules:

 • Voorbereiding groen- en tuinwerkzaamheden
 • Aanplantingen
 • Grondvoorbereiding
 • Aanleg grasveld
 • Infrastructuurwerken
 • Plaatsen tuinelementen en -constructies
 • Groen- en tuinonderhoud
 • Snoeien
 • Scheren
 • Onderhoud tuininfrastructuur•
 • Planning en organisatie groen- en tuinwerkzaamheden
 • Coördinatie uitvoering groen- en tuinwerkzaamheden
 • Behandeling ziektes en plagen
 • Klantencontact en klachtenbehandeling
 • Administratie en opvolging groen- en tuinwerkzaamheden
Tuinaanlegger groenbeheerder

Wanneer je slaagt voor een module, ontvang je een deelcertificaat.

Wanneer je slaagt voor de opleiding, ontvang je een certificaat.

 

Planning en organisatie groen- en tuinwerkzaamheden

Coördinatie uitvoering groen- en tuinwerkzaamheden

Behandeling ziektes en plagen

Klantencontact en klachtenbehandeling

Administratie en opvolging groen- en tuinwerkzaamheden