Medewerker groen- en tuinbeheer

In de opleiding “Medewerker groen- en tuinbeheer” leer je werkzaamheden uitvoeren inzake onderhoud en beheer van tuinen, parken en groene ruimtes teneinde deze in stand te houden en te laten ontwikkelen volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of opdrachtgever.

De opleidingen Medewerker groen- en tuinbeheer én Medewerker groen- en tuinaanleg staan naast elkaar, men kan starten in de ene of in de andere opleiding.
Beide opleidingen hebben 2 gemeenschappelijke modules, met daarnaast 4 specifiekemodules voor de Medewerker groen- en tuinbeheer en met 4 specifieke modules voor de Medewerker groen- en tuinaanleg.

Bovendien is het mogelijk om door te groeien naar Tuinaanlegger/Groenbeheerder door het verwerven van extra competenties (5 extra modules) na het behalen van het certificaat Medewerker groen- en tuinbeheer én het certificaat Medewerker groen- en tuinaanleg.

 

De opleiding Medewerker groen- en tuinbeheer bestaat uit 6 modules:

  • Voorbereiding groen- en tuinwerkzaamheden
  • Aanplantingen
  • Groen- en tuinonderhoud
  • Snoeien
  • Scheren
  • Onderhoud tuininfrastructuur
Medewerker groen en tuinbeheer

Voor elke module die je met succes afrondt, behaal je een deelcertificaat van de opleiding medewerker groen- en tuinbeheer.

Wanneer je de 5 deelcertificaten behaald hebt, behaal je het certificaat medewerker groen- en tuinbeheer.