Administratief medewerker

De administratief medewerker staat in voor het onthaal, het bedienen van de telefoon, het verwerken van de post, het uitvoeren van administratieve taken aan de hand van instructies, het bijhouden van een klassement, het uitvoeren van ondersteunende taken bij meetings en het uitvoeren van ondersteunende kantoortaken.

De opleiding Administratief medewerker bestaat uit 5 modules:

  • Administratief werk
  • Ondersteunende taken
  • Onthaal
  • Postverwerking
  • Telefonie

 

 Administratiefmedewerker

Voor elke module die je met succes afrondt, behaal je een deelcertificaat van de opleiding administratief medewerker.

Wanneer je de 5 deelcertificaten behaald hebt, behaal je het certificaat administratief medewerker.