Buurtsportmedewerker – Nieuw!

Kies zeker voor de richting buurtsportwerker als je:

  • een brede interesse hebt in de sportwereld.
  • graag sportlessen geeft.
  • graag sportactiviteiten organiseert.
  • graag recreatieve sportbeoefenaars wil begeleiden.

Voorwaarden om deze richting te volgen zijn:

  • Een uitgesproken interesse voor sport en veiligheid in al zijn facetten.
  • Aanleg voor het enthousiasmeren en begeleiden van recreatieve sportbeoefenaars.
  • Aandacht hebben voor fair play en groepsdynamica.

Waarop legt deze richting de klemtoon?

In de opleiding buurtsportwerker leer je hoe je sportlessen geeft en sportactiviteiten organiseert. Je leert hoe je jongeren en recreatieve sporters begeleidt binnen plaatselijke verenigingen, lessenreeksen en evenementen.

Een belangrijk aspect is het stimuleren van de bevolking om te sporten, het creëren van een positieve en veilige atmosfeer, en via sport en spel bepaalde waarden aanleren: samen spelen, fair play …

Wat is de inhoud van richting buurtsportwerker?

  • sport en spel:

–   nadruk op al doende leren: slagsporten, balsporten, groepsspelen en -lessen, brede      motorische ontwikkeling, zwemmen

–   praktische kennis van uitrusting

–   praktische kennis van materialen

  • praktische kennis van gezondheid en veiligheid:

–  sporthygiëne en –voeding, EHBO, opwarming, anatomie, groepsdynamica …

  • organiseren van een evenement (planning, draaiboek …)

En daarna? Welke mogelijkheden biedt deze richting? 

Na deze opleiding kan je werken in de plaatselijke buurtwerking: sportclubs, sportverenigingen en sportdiensten zijn vaak op zoek naar buurtsportwerkers om de activiteiten te organiseren en te begeleiden.

 

 

Studieprofiel buurtsportmedewerker